Jazyk cs pl

Přečerpávací jímky

Nemůžete vybudovat kanalizační přípojku gravitačním způsobem?

Vyrobíme pro vás přečerpávací jímku

Přečerpávací šachty jsou určeny k přečerpávání odpadních vod u objektů, jejichž splašková kanalizace je vedena pod úrovní veřejné kanalizační sítě a nelze se na ní napojit gravitačním způsobem.

Šachty vyrábíme z polypropylenu a obsahují nátokové potrubí, výtlačné potrubí, čerpadlo s plovákovým vypínačem a zpětnou klapku. Čerpadlo navrhujeme dle vodorovné a svislé vzdálenosti dopravovaného média.

Chci přečerpávací nádrž