Jazyk cs pl

Septiky

V oblasti čištění odpadních vod nabízí firma EKORY Jihlava spol. s r.o. několik základních verzí vícekomorových septiků, vyrobených v souladu s ČSN 756402 Použitím kvalitního materiálu zaručujeme dlouhou životnost a v porovnání s klasickými betonovými septiky rovněž příznivější cenu.

Septiky jsou dodávány zkompletované, připravené k osazení. Přítokové a odtokové potrubí (DN 110 - 150) se jednoduše nasadí a septik je připraven k použití. Kontrolní a čistící vstupy jsou umístěny v přední a zadní části septiku.

Septiky jsou pochůzně zastropeny.

 

Typ: Počet EO Šířka mm Délka mm Výška-v mm Výška-v1 mm Výška-v2 mm
S4 4 1030 2000 1800 1550 1500
S5 5 1030 2500 1800 1550 1500
S6 6 1030 3000 1800 1550 1500
S7 7 1030 3000 2000 1750 1700
S8 8 1200 3000 2000 1750 1700

 

Výška-v: výška septiku bez revizního vstupu

(základní výška 100mm v ceně, možné navýšeni dle potřeby)

Výška-v1: výška spodní hrany nátokové trubky od podkladni betonové desky

Výška-v2: výška spodní hrany odtokové trubky od podkladní betonové desky

Velikost nátokové a odtokové trubky dle požadavku zákazníka.

Septiky vyrábíme do 20 m3 využitelného objemu, v rozměrech dle specifických požadavků.

Technicko-dodací podmínky pro septiky


Popis:

Septik je jímka s odtokem, obvykle tvořená dvěma nebo třemi komorami, sloužící pro mechanické a biologické předčištění před hlavním čistícím stupněm (zemní filtr, vegetační čistírna). Jeho účinnost dle ČSN 756402 je 15-30% odbouraného BSK5,0-20% CHSK a 50-60% odbouraných NL. Septik je navržen podle ČSN 756402. Je vyroben z horkovzdušně svařeného polypropylenu, který je odolný agresivnímu prostředí v septiku. Septik je tvořen celoplastovou nádrží rozdělenou přepážkami na komory, kterými postupně protékají odpadní vody. V komorách dochází k prohnívání a usazování kalu. Nádrž septiku je pochůzně zastropena, vybavena nátokem a odtokem v dimenzích a umístění dle potřeb zákazníka. Ve stropu septiku jsou revizní (vybírací) otvory, kterými je umožněn přístup do septiku. Vyrábí se v typové řadě "S". Číslo za písmenem "S" vyjadřuje počet osob, pro které septik kapacitně vyhovuje.

Podmínky pro osazení:

Septik je nutno uložit na vodorovný armovaný betonový podklad s rovinností +- 5 mm. Septik se obsypává pískem, prosívkou, betonem. Při obsypávání je nutné nádrž septiku současně s obsypem plnit vodou pro vyrovnání tlaků uvnitř a vně nádrže. V případě potřeby usazení výrobku v blízkosti komunikace, je nutné nádrž bočně obetonovat. V případě potřeby přejíždění je nutné celkové obetonování s armaturou. Při výskytu spodní vody je nutno nádrž obetonovat minimálně nad úrovní hladiny spodní vody. Když je septik zabudován, je nutné ho zabezpečit tak, aby na něj nebylo možno náhodně najet.

Podmínky pro manipulaci:

Je nutno dodržovat zvýšenou opatrnost při nakládání, skládání a jiné manipulaci s nádrží. Použitý materiál je málo odolný proti nárazu. U nádrží širších než 1 000 mm je nutno při manipulaci jeřábem rozepřít lana na šířku nádrže.

Bezpečnostní podmínky:

Strop nádrže je pochůzný (max. 2 osoby obsluhy) - doporučujeme zajistit zábradlím a výstražnou tabulí "Vstup zakázán". Vstup do nádrže je třeba zajistit proti manipulaci nepovolanou osobou. Při čistění nádrže je nutno používat přiměřené ochranné pomůcky. Pokud není septik obetonován, nesmí fekální vůz najet blíže než 2,5m od vnější hrany septiku. Septik musí být pravidelně vyklízen, minimálně 1x ročně. Při vyklízení septiku se ponechává přibližně 0,15 m vrstvy vyhnilého kalu jako očkovací kal. Kal vyklízený ze septiku se odváží k dalšímu zpracování.

Vodotěsnost:

Nádrž je zkoušena na vodotěsnost dle ČSN 750905. Výrobce zaručuje vodotěsnost nádrže při dodržení uvedených technických a bezpečnostních podmínek.

Záruka:

Výrobce poskytuje za podmínek určených TDP záruku po dobu 24 měsíců ode dne prodeje tj. ode dne zdanitelného plnění uvedeného na faktuře.

Do septiku se nesmí zavádět dešťové vody!!