Jazyk cs pl

Vodoměrné šachty

Technicko-dodací podmínky pro vodoměrné šachty


Popis:

Vodoměrné šachty jsou určeny pro propojování vodoměrových armatur. Jsou vyrobeny z horkovzdušně svařeného polypropylenu, pochůzně zastropené. Ve stropě je zavařen komínek revizního vstupu, který je propojovně vysoký 250mm (pokud zákazník nepotřebuje jinou výšku) Revizní vstup je uzavřen plastovým poklopem na pantech. Vodoměrné šachty jsou vybaveny plastovým žebříkem podle TNV 750748. Prostup pro vodní přípojku je možné řešit polypropylenovými trubkami zavařenými ve stěnách šachty. Prostupy lze provést podle potřeb zákazníka.

Podmínky pro osazení:

Pokud není nutné v těsné blízkosti nebo přes vodoměrnou šachtu jezdit, je možné šachtu posadit do výkopu na pískový podsyp, šachtu uvnitř rozepřít a obsypat. V případě potřeby přejíždění je nutné celkové obetonování s armaturou. Když je šachta zabudována v místech, kde probíhá výstavba, je nutné ji zabezpečit tak, aby na ni nebylo možné náhodně najet.

Podmínky pro manipulaci:

Je nutno dodržovat zvýšenou opatrnost při nakládání, skládání a jiné manipulaci s šachtou. Použitý materiál je málo odolný proti nárazu. U šachet širších než 1 000 mm je nutno při manipulaci jeřábem rozepřít lana na šířku šachty.

Bezpečnostní podmínky:

Strop nádrže je pochůzný (max. 2 osoby obsluhy) - doporučujeme zajistit zábradlím a výstražnou tabulí "Vstup zakázán". Vstup do nádrže je třeba zajistit proti manipulaci nepovolanou osobou. Při čistění nádrže je nutno používat přiměřené ochranné pomůcky. Pokud není septik obetonován, nesmí fekální vůz najet blíže než 2,5m od vnější hrany septiku. Septik musí být pravidelně vyklízen, minimálně 1x ročně. Při vyklízení septiku se ponechává přibližně 0,15 m vrstvy vyhnilého kalu jako očkovací kal. Kal vyklízený ze septiku se odváží k dalšímu zpracování.

Vodotěsnost:

Šachta je zkoušena na vodotěsnost dle ČSN 750905. Výrobce zaručuje vodotěsnost nádrže při dodržení uvedených technických a bezpečnostních podmínek.

Záruka:

Výrobce poskytuje za podmínek určených TDP záruku po dobu 24 měsíců ode dne prodeje tj. ode dne zdanitelného plnění uvedeného na faktuře.

Celková výška Výška Šířka Délka
1250 1000 900 1200
1450 1200 900 1200
1550 1300 900 1200
1650 1400 900 1200
1750 1500 900 1200
1850 1600 900 1200