Jazyk cs pl

Zalévání zahrady, splachování WC a žádné podmáčení zahrady

Jímky na dešťovou vodu představují úsporu i ochranu

Jímky na dešťovou vodu zachytávají dešťovou vodu z pozemku a následně ji zadržují k pozdějšímu použití. Jsou velmi užitečným zdrojem užitkové vody například na zalévání, splachování toalety, úklid v domácnosti, či třeba mytí vozu.

Dále díky nim můžeme zabránit podmáčení pozemku. To se vyplatí zejména v místech, kde nedochází k bezproblémovému vsakování vody do podloží.

Nízké teploty i v létě

Pro sběr dešťové vody je podzemní retenční nádrž ideální volbou, protože zachovává relativně nízkou teplotou i v létě. Při odvádění vody ze střech okapem musí být instalován lapač splavenin a filtr, aby nedocházelo k zanášení jímky. Jímka je osazena bezpečnostním přepadem, kterým odtéká voda při jejím naplnění dále do kanalizace nebo do vsakovacího zařízení.

Jímky na dešťovou vodu vyrábíme z horkovzdušně svařeného polypropylenu, v několika typech, samonosné do míst bez spodních vod, dvouplášťové a nádrže k obetonování do záplavových oblastí a míst se spodní vodou. Jsou vodotěsné, odolné proti agresivním vlivům prostředí a vztahuje se na ně záruka po dobu 24 měsíců.  

 

Chci jímku na míru