language cs pl

Wszystkie produkty posiadają dach, po którym można chodzić, wejście kontrolne z wiekiem. Produkty są badane w zakresie wodoszczelności.

W obszarze oczyszczania ścieków firma EKORY Jihlava spol. s r.o oferuje kilka podstawowych wersji zbiorników, wyprodukowanych zgodnie z ČSN 756081.

 

Średnica w mm  Wysokość w mm  Objętość w m3
950 1500 1,0
1270 1500 1,9
1600 1500 3,0
1600 2000 4,0
1910 1500 4,3
2230 1500 6,0
2547 1500 7,5
2700 1500 8,6
2866 1500 9,6
2866 2000 12,8
2866 2250 14,5Warunki techniczne i dostawcze szamb

Opis:

Szambo jest krytym, wodoszczelnym, bezodpływowym zbiornikiem, w którym akumulowane są ścieki przed ich wypróżnieniem, zwykle przez szambowóz. Zbiornik wyprodukowane są z polipropylenu spawanego gorącym powietrzem, który jest odporny na agresywne środowisko. Zbiornik może mieć kształt cylindryczny lub posiadać krawędzie. Szamba wyprodukowano na podstawie ČSN 756081 (mogą jednak służyć również do akumulacji lub przechowywania innych płynów). Zbiorniki posiadają dach do chodzenia z wejściem rewizyjnym (zabezpieczonym plastikową pokrywą) umieszczoną w miejscu dopływu. W przypadku zbiorników akumulacyjnych, można zamontować inne elementy wyposażenia stosownie do potrzeb klienta.

Warunki do osadzania:

Zbiornik należy osadzić na poziomym zbrojonym podłożu betonowym z płaszczyzną +- 5 mm. Z siedzibą: zasypane piaskiem, posypką, betonem. Przy zasypywaniu nalezy zbiornik wraz z zasypem napełniać wodą w celu kompensacji ciśnienia wewnątrz i na zewnątrz zbiornika. Materiał zasypowy należy dodatkowo wzmocnić (ubijanie, zalewanie). W razie konieczności osadzenia produktu w pobliżu drogi, nalezy zbiornik zabetonować z boków W przypadku konieczności przejeżdżania, należy wykonać kompletne wybetonowanie z armaturą. Przy wystąpieniu wody podziemnej, otwory w żebrach zbrojenia należy powlec stalą betonową zespawać ze sobą. Tak przygotowany zbiornik należy całkowicie zabetonować. Kiedy zbiornik jest zabudowany i nie jest kompletnie wybetonowany zbrojonym betonem, nalezy zabezpieczyć go tak, aby nie można było najechać na niego przypadkowo.

Warunki manipulacyjne:

Należy zachować wzmożoną ostrożność przy manipulacji ze zbiornikiem. Zastosowany materiał jest mało odporny na urazy. W przypadku zbiorników szerszych niż 1 000 mm należy przy manipulacji z żurawiem rozciągnąć liny

Warunki bezpieczeństwa:

Po dachu zbiornika można chodzić (maks. 2 osoby obsługujące) - zalecamy zabezpieczyć barierkami oraz tablicą ostrzegawczą „Wstęp zakazany”. Wstęp do zbiornika należy zabezpieczyć przed manipulację ze strony osoby niepowołanej. Przy czyszczeniu zbiornika należy stosować odpowiednie środki ochronne. Poziom ścieków należy regularnie kontrolować, regularnie opróżniać szambowozem, a jej zawartość likwidować w gminnej lub miejskiej oczyszczalni ścieków. Jeśli szambo nie jest wybetonowane, szambowóz nie może podjechać bliżej niż 2,5 od zewnętrznej krawędzi szamba.

Wodoszczelność:

Zbiornik był testowany z uwagi na wodoszczelność według ČSN 750905. Producent zapewnia wodoszczelność zbiornika pod warunkiem przestrzegania wskazanych warunków technicznych i bezpieczeństwa.

Gwarancja:

Producent udziela na warunkach wskazanych w TDP gwarancję na okres 24 meisięcy od dnia sprzedaży tj. od dnia świadczenia podlegającego opodatkowaniu wskazanego na fakturze.


Do szamba nie można wlewać deszczówki!!