Jazyk cs pl

Plastové septiky dodáváme připravené k osazení

Jsou vodotěsné a vysoce účinné

V oblasti čištění odpadních vod nabízíme několik základních verzí vícekomorových septiků, vyrobených v souladu s ČSN 756402. Septik je jímka s odtokem, který tvoří dvě až tři komory. Tyto komory slouží pro mechanické a biologické předčištění před hlavním čisticím stupněm (zemní filtr, vegetační čistírna).

Plastové septiky vyrábíme z horkovzdušně svařeného polypropylenu, který se pyšní vysokou odolností proti agresivnímu prostředí. Tvoří je celoplastové nádrže rozdělené přepážkami na komory, kterými postupně protékají odpadní vody. V komorách dochází k prohnívání a usazování kalu. Nádrž septiku je pochůzně zastropena, vybavena nátokem a odtokem v dimenzích a umístění podle vašich představ.

Kapacita septiku

Ve stropu septiku jsou revizní (vybírací) otvory, kterými je umožněn přístup do septiku. Vyrábí se v typové řadě "S". Číslo za písmenem "S" vyjadřuje počet osob, pro které septik kapacitně vyhovuje.

Použitím kvalitního materiálu zaručujeme dlouhou životnost a v porovnání s klasickými betonovými septiky rovněž příznivější cenu. Septiky jsou dodávány zkompletované, připravené k osazení. Přítokové a odtokové potrubí (DN 110 - 150) se jednoduše nasadí a septik je připraven k použití. Kontrolní a čisticí vstupy jsou umístěny v přední a zadní části.

Jaká je účinnost septiku?

Účinnost septiku je 15-30 % odbouraného BSK5,0-20 % CHSK a 50-60 % odbouraných NL. Zaručujeme vodotěsnost nádrže dle ČSN 750905 při dodržení uvedených technických a bezpečnostních podmínek.  Do septiku se nesmí zavádět dešťové vody!!

 

Jaké typy nabízíme?

Typ: Počet EO Šířka (mm) Délka (mm) Výška-v (mm) Výška-v1 (mm) Výška-v2 (mm)
S4 4 1030 2000 1800 1550 1500
S5 5 1030 2500 1800 1550 1500
S6 6 1030 3000 1800 1550 1500
S7 7 1030 3000 2000 1750 1700
S8 8 1200 3000 2000 1750 1700

 

Chci septik na míru

 

Jaké jsou podmínky pro osázení a manipulaci?

Septik musíte uložit na vodorovný armovaný betonový podklad s rovinností +- 5 mm. Septik se obsypává pískem, prosívkou, betonem. Při obsypávání je nutné nádrž septiku současně s obsypem plnit vodou pro vyrovnání tlaků uvnitř a vně nádrže. Obsypový materiál je nutno dostatečně hutnit (dusáním, proléváním). Pokud septik usazujete v blízkosti komunikace, nádrž musíte ručně obetonovat. V případě, že se přes něj bude přejíždět, jej musíte celkově obetonovat s armaturou.

Při výskytu spodní vody nádrž obetonujte minimálně nad úrovní hladiny spodní vody. Když je septik zabudován, je nutné ho zabezpečit tak, aby na něj nebylo možno náhodně najet. Buďte opatrní při nakládání, skládání a jiné manipulaci s nádrží, protože materiál není příliš odolný proti nárazu. Pro manipulaci s jeřábem s nádrží širší než 1 000 mm rozepřete lana na šířku nádrže.

 

 

Bezpečnostní podmínky

Strop neobetonované nádrže je pochůzný (max. 2 osoby obsluhy). Doporučujeme ho zajistit zábradlím a výstražnou tabulí "Vstup zakázán". Vstup zajistěte, aby se dovnitř nemohla dostat nepovolaná osoba. Při čištění nádrže používejte přiměřené ochranné pomůcky. Hladinu splaškové vody pravidelně kontrolujte, vyprazdňujte fekálním vozem a zneškodňujte v obecní nebo městské čistírně odpadních vod. Pokud není septik obetonován, nesmí fekální vůz najet blíže než 2,5 m od hrany septiku.

Za podmínek určených technickými dodacími předpisy poskytujeme záruku po dobu 24 měsíců ode dne prodeje.