Jazyk cs pl

Žumpy a akumulační nádrže, na které je spoleh

Vodotěsné, bezpečné a odolné

Žumpa je zakrytá, vodotěsná, bezodtoková nádrž, ve které se akumulují splaškové odpadní vody do té doby, než je vyveze fekální vůz. Vyrábíme několik základních verzí žump v souladu s ČSN 756081, z horkovzdušně svařeného polypropylenu, který je vysoce odolný i v agresivním prostředí.

Žumpy vyrábíme ve válcovém nebo hranatém provedení, jsou pochůzně zastropené s revizním vstupem, na kterém je plastový poklop u nátoku. Nádrže mohou sloužit i na akumulaci nebo skladování jiných tekutin a podle vašich potřeb je můžeme dále dovybavit. Výrobky jsou zkoušeny na vodotěsnost a při dodržení technických dodacích předpisů se na ně vztahuje záruka po dobu 24  měsíců.

S kónickým stropem

Pro nádrže o objemu:

1,9 m3 - ⌀ 1270 mm, výška pláště 1500 mm

3,0 m3 - ⌀ 1600 mm, výška pláště 1500 mm

4,0 m3 -. ⌀ 1600 mm. Výška pláště 2000 mm

Výhodou těchto nádrží je umístění nátok do kónického stropu, čímž dochází k navýšení objemu nádrže.

S rovným stropem od 4 m3- 13,5 m3

Popisek:

  • počet žeber a trojúhelníků dle objemu a velikosti nádrže
  • vyztužení stropu dle výšky násypu zatěžující strop. vyztužení pomocí sloupů a vynášecích trojúhelníků
  • vnější vyztužení svislými žebry v osové vzdálenosti cca 500 mm
  • při výskytu spodní vody nutná betonáž zadržující vyplavání nádrže

 

Chci akumulační nádrž

 

Jaké jsou podmínky pro osazení a pro manipulaci?

Nádrž pokládejte na vodorovný armovaný beton s rovinností +- 5 mm. Nádrž se obsypává pískem, prosívkou, betonem. Současně s obsypáváním ji plňte vodou, aby se vyrovnal tlak uvnitř a vně nádrže. Obsypový materiál musíte hutnit, dusáním, případně proléváním.

Pokud se poblíž nachází silnice, nádrže obetonujte. V případě, že se přes ni bude přejíždět, ji celkově obetonujte s armaturou. Při výskytu spodní vody je nutno otvory ve vyztužovacích žebrech protáhnout betonářskou ocelí a vzájemněji pospojovat svařením. Takto upravenou nádrž kompletně obetonujte. Když je nádrž zabudována a není kompletně obetonovaná armovaným betonem, je nutné ji zabezpečit tak, aby na ní nebylo možno náhodně najet, fekální vůz nesmí najet blíže než 2,5 m od hrany žumpy.

Do žumpy se nesmí zavádět dešťová voda!

 

Jímky na dešťovou vodu